Chống dột mái nhà

Nếu mái nhà chúng ta dột, chúng ta phải dùng dung dịch hay keo nào? Hãy cùng PKY tìm hiểu sản phẩm chốt dột mái ngói, mái tole nhé!

Mái ngói, mái tole chúng ta vì lý do gì đó mà trở nên bị dột. Chúng ta tìm hiểu các nguyên nhân, từ đó đưa ra giải pháp xữ lý. Các hứa xữ lý đó đa phần cần nhờ đến các dung dịch sau hỗ trợ hiệu quả.

  1. Keo silicon
  2. Keo bọt nở
  3. Tấm dán khò (màng khò)
  4. Keo chống thấm 
  5. Các sản phẩm khác
face
Zalo